HET VERLICHTE BEWUSTZIJN EN HET VERDUISTERDE BEWUSTZIJN

Het symbool van het leven symboliseert twee ‘tijd’cycli:
Eén die we kennen: De dag en nacht die we ervaren omdat elke 12 uur de aarde tegenover de zon draait.
Op macro niveau is er een ‘tijd’cyclus die dezelfde beweging in een veel tragere snelheid, namelijk één keer in de +/26.000 jaar maakt. (Polarisatie eind 2012)
Het symbool van het leven symboliseert hoe over het Electro/Magnetisch veld van licht, geluid en eenheid een Electro/Magnetisch-Magnetisch/Electro veld beweegt: De levenspuls. Ofwel een 12-dimensionele Ervaring van Vorm, Tijd en Afstand binnen Ruimte/Licht en Massa/Zwaartekracht.

De cirkels zijn de mannelijke (goud) en vrouwelijke (zilver) eeuwige en onveranderlijke polariteiten van het leven:
Kosmos, aarde, dag en nacht. Bewustzijn en Overgave. Het Electro/Magnetisch veld.
De driehoeken zijn de mannelijke (blauw) en vrouwelijke (rood) tijdelijke en vergankelijke polariteiten van het leven:
De Levenspuls. De hartslag en de ademhaling, geboorte en sterfte, uitdijend en terugtrekkend, bewegend in het licht en door het donker. Punten (laserlijnen) en golven, man en vrouw, Focus en Energie. Het Electro/Magnetisch-Magnetisch/Electro veld.

Het leven is de expansie en contractie van Bewustzijn, Overgave, Focus en Energie.

In het verlichte ‘tijd’perk heeft de mensheid een kosmisch bewustzijn, verbonden met aarde. DAG
In het verduisterde ‘tijd’perk heeft de mensheid een aards bewustzijn, zonder verbinding met de kosmos. NACHT

De grootste overgang die we fysiologisch momenteel als mensheid aan het maken zijn:

  • Van de mens die zijn lichaam als voertuig van gedachten en emoties ervaart:
    Ik denk dus ik besta: Afgescheiden van Bewustzijn. ‘Ik ben alleen.’
  • Naar Bewustzijn dat zich als mens Energie en zich een transmitter van Energie voelt:
    Ik voel dus ik leef: Verbonden met AL. ‘Ik ben één.’

De mens is één Bewustzijn.

De verlichte mens ervaart zichzelf daarom als de creator van zijn eigen leven.
Ieder verlangen 
veroorzaakt een gedachte en iedere gedachte vormt onmiddellijk een realiteit.
Alles is energie, alles is met elkaar verbonden, iedere handeling heeft effect op het geheel.

De mens met het ‘slapende’ Bewustzijn uit het verduisterde ‘tijd’perk, tast letterlijk in het duister.
Er is geen connectie tussen Bewustzijn en het leven, de ‘tijdig’ levende hartslag en ademhaling.
In het van het Bewustzijn afgescheiden, nacht ‘tijd’perk leeft de mensheid onbewust vanuit de verduistering in zichzelf. Zonder Bewustzijn, de verbinding met het eeuwige Licht, de kosmos, ofwel het grotere geheel, is de mensheid gericht op vernietiging van zichzelf en de aarde.

Nu het verlichte ‘tijd’perk is ingegaan en Bewustzijn steeds prominenter ‘wakker’ wordt ‘in’ ons, zijn we in de ware betekenis van ‘Plato’s grot’ aangekomen.
Er zijn mensen die het licht hebben gezien en naar buiten zijn gegaan. Terug in de grot weigeren mensen te geloven wat deze mensen vertellen. Ze voelen zich veilig in de donkere grot omdat ze er al heel lang zitten. Ze zien dan wel niets, maar dat is wat ze al zo lang als ze weten gewend zijn. Voor mensen die bang zijn is iedere verandering onveilig. Vanuit angst voelt licht en vrijheid als dreigend, zelfs al gaat het om licht en vrijheid.
Er zijn mensen die ondanks hun angst en weerstand toch het avontuur aan gaan en voorzichtig stappen durven te nemen. Hoe meer mensen de stap durven maken, hoe veiliger het draagvlak wordt en hoe meer mensen zullen volgen.

Vanuit het grote perspectief gezien is de trilling op aarde nu vergelijkbaar met de sfeer van zes uur ’s morgens:
Langzaam wordt het licht buiten en de eerste vroege vogels zijn wakker geworden. Anderen draaien zich nog even lekker om en slapen verder.
We kunnen onze ogen dicht houden, het licht ontkennen, het wakker worden uitstellen….
Maar de zon is opgekomen en zal steeds sterker gaan schijnen.

Uiteindelijk zal iedereen wakker worden. De dag is aangebroken. Het ‘tijd’perk van het verlichte Bewustzijn.

Welkom.

©[2018] The New Life Fundament

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?